Integritetspolicy

Syftet med vår integritetspolicy är att du själv ska kunna fatta beslut om din relation med oss. Vi förklarar i den här policyn vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi använder dem till.

StreamStone Relations är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på www.streamstone.org Genom ditt besök och användningen av tjänsterna som tillhandahålls via vår webbplats samtycker du till innehållet i denna policy och till att StreamStone Relations behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

Information vi samlar in

StreamStone Relations behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, ansöker om anställning, anmäler dig till något av våra evenemang eller om du vill få information från oss.

Personuppgifter som vi behandlar

När du anmäler dig till något av StreamStone Relations evenemang eller nyhetsbrev via hemsidan, per telefon eller brev inleder vi en kundrelation. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används dels för att administrera kundförhållandet dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera, hantera klagomål eller reklamationer.

När företrädare för ett företag gör anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och deras adress, telefonnummer, e-postadress, mobilnummer, ip-nummer, user agent och tidpunkten för användandet. I övriga situationer registreras de uppgifter som du själv valt att lämna.

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av StreamStone Relations tjänsteutbud. När du skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilket du lämnat dem.

StreamStone Relations har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar sådan information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vid beställningar av StreamStone Relations tjänster och produkter kan den information som registreras komma att lämnas ut till företag utanför StreamStone Relations, detta för att administrera deltagandet i ett evenemang eller för att utföra beställningen.

Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av StreamStone Relations tjänste- och produktutbud kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som StreamStone Relations samarbetar med.

E-post & mobil

​När som helst efter att du har accepterat att ta emot erbjudanden eller information från StreamStone Relations kan du avanmäla ditt intresse. I alla nyhetsbrev och SMS som du får från StreamStone Relations finns en tydlig hänvisning till hur du enkelt tackar nej till fler utskick från oss.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos StreamStone Relations. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande eller önskar bli raderad kan du vända dig till StreamStone Relations och skriftligen begära ändring eller radering.

Hur länge finns personuppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten, nyhetsbrevs prenumerationen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer.

För att kunna informera dig om StreamStone Relations evenemang behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort, dock längst i två år efter att kundrelationen upphört. Vissa uppgifter behöver vi dessutom ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande bokföringslag, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i sju år.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Det finns inga tekniska system som är helt skyddade från intrång. StreamStone Relations har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt

Har du synpunkter, frågor eller andra funderingar kring vår Integritetspolicy eller behandling av personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss på info@streamstone.org