Digitala partnern för ideella och idéburna organisationer.

Vi definierar och implementerar digitala strategier som engagerar era givare, medlemmar och andra intressenter.

A beautiful alleyway in Stockholm, Sweden.

Vi specialiserar oss på att definiera och implementera digitala strategier som inte bara engagerar era givare, medlemmar och andra intressenter. Det skapar även en meningsfull och långvarig förankring i hela er organisation.

Genom ett samarbete med oss säkerställer vi att ni har de optimala förutsättningarna för att uppnå era mål. Vi skräddarsyr lösningar med rätt teknologi, kunskap och anpassade arbetsprocesser som gör kommunikation, medlemsvärvning, insamling och vård av era intressenter smidigare och mer effektiv.

Streamstone Academy

Se alla våra evenemang
Anmälan öppen
Sep 19, 2024

Krisberedskap i idéburen sektor

Anmälan öppen
Oct 3, 2024

Meet & Eat: IT-säkerhet och krishantering

Anmälan öppen
Nov 14, 2024

Meet & Eat: GDPR och datainsamling

Anmälan öppen
Dec 5, 2024

Meet & Eat: Nyheter inom Martech

Redo att stärka relationen med era medlemmar eller givare?

Boka ett möte med oss så utforskar vi tillsammans hur vi kan
digitalisera er ideella eller idéburna organisation.