Streamstone Academy

För oss är det självklart att skaffa nya kunskaper och utbyta idéer;  det är grunden för all utveckling. Vi har därför bildat Streamstone Academy där vi erbjuder nätverksträffar, workshopar, föreläsningar och utbildningar. Välkommen att anmäla er till något av våra evenemang.

Meet & Eat – lunchträffar för fackförbund

Runda bord samtal – workshopar kring aktuella ämnen

Föreläsningar och utbildningar

Insamlingsforum 2024

Kommande evenemang

Anmälan öppen
Oct 3, 2024

Meet & Eat: IT-säkerhet och krishantering

Anmälan öppen
Nov 14, 2024

Meet & Eat: GDPR och datainsamling

Anmälan öppen
Dec 5, 2024

Meet & Eat: Nyheter inom Martech