Från vision till verklighet genom partnerskap och digitalisation

Våra partnerskap och digitalisering står som drivkraft för förändring.

The Streamstone office featuring sofas and work spaces.

Vi brinner för människor, kultur och natur. Det bästa sättet att bidra till en bättre värld är att bistå andra som outtröttligt engagerar sig i sina ändamål. Vi drivs av passionen för förändring, hållbara lösningar och att skapa välmående organisationer.

A closeup of a person's eye.

Vision och mission

Vår vision är att bidra till en bättre värld genom att bistå icke vinstdrivande organisationer med vår expertis och kunskap inom branschen. Vår mission är att bidra till en hållbar utveckling av ideella organisationer och fackförbund genom vår expertis och kunskap inom förändringsledning och digitala processer. Varje organisationens unika budskap tillsammans med effektiva, transparenta och moderna processer ökar engagemang hos både de anställda och organisationens intressenter.

Vi anser att förändring är det enda konstanta och att det inte är självändamålet att bli fullärd. Omvärlden förändras ständigt och så behöver vi också göra. Vi har därför med avsikt använt ett ofullständig bokstav O i Streamstone loggan. Vi själva är också under ständig utveckling och vill vara ett bra exempel för våra kunder hur man kan lyckas med förändringsresan.

Från erfarenhet till metodik

Vi som arbetar på Streamstone har mångåriga erfarenheter från både den ideella branschen och från fackförbundsvärlden. Streamstones VD,  Katarina Krzyzinska, har arbetat i över 20 år och i olika ledande roller på Sveriges mest etablerade organisationer.

“Jag vill nu använda min kunskap och erfarenhet till att hjälpa fler organisationer att professionalisera sina processer och öka sin påverkan.”

Katarina Krzyzinska

En annan av Streamstones talanger är Marie Nilsson som har en omfattande bakgrund inom olika medlemsorganisationer och fackförbund. Inom ramen för sina uppdrag har Marie arbetat med olika förändringsprojekt samt arbetat med processutveckling och implementering av CRM och medlemsresor.

“Mitt engagemang för att optimera medlemmarnas upplevelse driver mitt arbete inom medlemsorganisationer och fackförbund.”

Marie Nilsson

Vi tror på partnerskap

Vi är oerhört stolta över det förtroende våra uppdragsgivare visar genom att anlita oss för att utveckla sina verksamhetsprocesser, något vi alltid strävar efter att förvalta på bästa sätt. Eftersom det krävs en ständig utveckling av verksamheterna, vill vi därför vara med och guida er under hela resans gång.

Vi tror på partnerskap och långsiktiga samarbeten. Att lära känna varandra, den kultur som råder på organisationen , få full förståelse för verksamheten och att skapa en ‘Vi’ känsla – det tar tid. Vi tror inte på snabba åtgärder, även om det är det som krävs ibland, utan vi tror på långsiktighet, hållbarhet och organisk tillväxt.

Vi är med er hela vägen: från strategisk tänkt till operativa åtgärder.

A dinner event with multiple Streamstone team members standing and chatting.