Upphandling av digitala plattformar och verktyg

Det finns en uppsjö av leverantörer på marknaden där man erbjuder olika CRM system, Marketing Automation system, ERP system, BI-verktyg, GRC-plattformar, diverse betallösningar, applikationer, mm mfl. Att låta en intern resurs driva en upphandling av ett nytt system kan gå jättebra. Oftast blir det dock svårt, då personen saknar helikopterperspektivet, erfarenhet av att leda verksamhetsöverskridande projekt eller att uppdraget inte ryms inom personens heltidstjänst.

Vi på Streamstone kallar oss system agnostiker då vi är oberoende konsulter som utgår ifrån er organisationens behov och genomför en upphandling som passar er verksamhet, budget och resurser. Alternativt att vi stöttar er interna resurs i dennes uppdrag. Vi ser till att ni får ett system som ni kan växa i och utvecklas med. Vi ser till att licensmodellen passar just er organisation där ni kan tydligt se nyttan av investerade medel.

Vi har upphandlat många system för flera olika organisationer genom åren och vi har beprövade modeller för upphandlingsmetodiken.

Intresserad av hur vi kan hjälpa er organisation?

Hör av dig till våra experter för vägledning, frågor eller vid intresse för ett samarbete.