Implementation och integration av system

Har ni upphandlat ett nytt CRM system, eller ett annat digitalt verktyg? Leverantören erbjuder ofta en projektledare från sin sida. Ni behöver dock se till att ni har någon hos er som ser till era intressen. Någon som ser till att de krav ni ställde i upphandlingen fullföljs och implementeras. Någon som har helhetsgrepp om projektet och alla stakeholders. De kan vara många. Både interna och externa. Ett nytt system behöver oftast integreras med ett antal andra system, till exempel webbplattform, betallösningar, diverse appar och andra digitala verktyg.

Vi agerar en intern beställare, en länk mellan leverantören och verksamheten som värnar om att er organisation ställer de rätta frågorna och krav. Våra tekniska experter ser till att era befintliga eller de tilltänkta lösningar kommunicerar sömnlöst med varandra och att datat håller hög kvalitet och transporteras på ett säkert sätt.

Intresserad av hur vi kan hjälpa er organisation?

Hör av dig till våra experter för vägledning, frågor eller vid intresse för ett samarbete.