GDPR

År 2016 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft. Vi alla har då tvingats att se över hanteringen av de personuppgifter som varje organisation eller företag behandlar. Vi har skrivit diverse integritespolicys, upprättat personuppgiftbehandlins rutiner, signerat personuppgiftsbiträdesavtal, automatiserat avpersoniferingar av datat i våra system.

Flera år senare har många organisationer ingen kontroll alls på hur de behandlar personuppgifter. Hur ofta uppdaterar ni era styrdokument? Vad har ni för verktyg för att följa upp insamlingen av personuppgifter via de nytillkomna plattformar och appar? Hur hanterar ni bilder, känslig information, datat som ni inte alls har behov av? Vad har ni för rutiner om det uppstår en personuppgiftsincident? Det kan kosta enorma summor om Datainspektionen hittar felaktigheter i er hantering av personuppgifter.

Våra experter på GDPR ser till att ni följer lagstiftningen, har effektiva processer och överblick över alla personuppgifter som er organisation tillhandahåller. Behöver ni juridisk kompetens, förmedlar vi gärna kontakter till någon av våra samarbetspartners.

Intresserad av hur vi kan hjälpa er organisation?

Hör av dig till våra experter för vägledning, frågor eller vid intresse för ett samarbete.