Medlemsresor

För att skapa engagemang och mervärde för era medlemmar behöver ni ha fullständig kontroll över hur, när och genom vilken kanal ni kommunicerar med era intressenter. Var rekryterar ni era medlemmar? Hur ser onboardingsprocessen ut? Hur ser förnyelsegraden ut? Vilka KPIer mäter ni? Hur hanterar ni avhoppen eller konverteringen av era medlemmar? Och vilka processer har ni för att stödja de förtroendevalda som finns ute på arbetsplatser och lokala avdelningar? Vi kan hjälpa er att besvara era frågor genom att bygga medlemsresor där ni följer era intressenter långt innan de ens börjat aktivt stödja er och långt efter att de har slutat att engagera sig i er organisation.

Våra experter erbjuder praktisk hjälp genom skräddarsydda lösningar med fokus på att förenkla och förbättra 'reseupplevelsen'  för medlemmar, förtroendevalda och andra intressenter.

Låt oss effektivisera era processer så ni kan fokusera på era ändamål!

Intresserad av hur vi kan hjälpa er organisation?

Hör av dig till våra experter för vägledning, frågor eller vid intresse för ett samarbete.